Aanmelden zonder verwijzing

Als u geen verwijzing van de huisarts heeft wordt u tijdens de eerste afspraak gescreend. Dat werkt als volgt:

Screening

Ik bekijk (m.b.v. vragen) of er redenen zijn om van fysiotherapie af te zien (de zogenaamde alarmbellen). Na zo’n 15 minuten, vul ik in uw bijzijn een formulier in met mijn bevindingen. Hierop staat of ik fysiotherapeutisch onderzoek of bv. een verwijzing naar een collega adviseer. Het kan ook nodig zijn om toch even bij de huisarts langs te gaan.

Heeft u een aandoening die op de “chronische lijst” voorkomt, dan is een verwijzing van de arts noodzakelijk.

Als laatste vraag op het in te vullen formulier, vraag ik u of u akkoord gaat met overleg met uw huisarts. Als u niet akkoord gaat met een eventueel overleg met uw huisarts ben ik helaas niet in de mogelijkheid u in behandeling te nemen.

Om efficienter te werk te gaan, verdient het voorkeur als u thuis reeds het volgende formulier invult : DTF-Formulier. Brengt u dit dan bij de eerste afspraak ingevuld mee.

Indien de conclusie van de screening is dat “verder fysiotherapeutisch onderzoek geïndiceerd is”, wordt u in behandeling genomen (zie verder bij Intake & Onderzoek)

Geeft u, bij het maken van de eerste afspraak, aan dat u geen verwijzing heeft, zodat ik ruimer tijd voor u kan vrijhouden.

Meebrengen bij de eerste afspraak:

  • een handdoek/ badlaken
  • verzekeringspasje of evt. verzekeringspolis
  • geldig legitimatiebewijs
  • ingevuld DTF-formulier

Geef een reactie