Veranderingen in de zorg voor 2013

Met Prinsjesdag maakte het kabinet de wijzigingen bekend voor het basispakket en de eigen betalingen voor het komende jaar. We hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet.

Verhoging eigen risico

Het eigen risico gaat in 2013 van € 220 naar € 350. Dit betekent dat u de eerste € 350 aan zorgkosten zelf moet betalen. Hierbij geldt een uitzondering voor de kosten van huisartsenzorg, kraamzorg en verloskunde. Deze zorgkosten vallen niet onder het eigen risico. Fysiotherapie valt voor de Chronische aandoeningen ook onder het verhoogde eigen risico.

Hogere zorgtoeslag voor lage inkomens

Heeft u een laag inkomen? Dan krijgt u compensatie voor de verhoging van het eigen risico. U heeft dan recht op een hogere zorgtoeslag. Huishoudens met een inkomen tot en met het wettelijk minimumloon krijgen de verhoging helemaal terug. Huishoudens met een inkomen boven het wettelijk minimumloon ontvangen minder zorgtoeslag en dus minder compensatie.

Wijzigingen in het basis pakket

 • Rollators niet meer in de basisverzekering. Eenvoudige loophulpmiddelen, zoals de rollator, wandelstok, looprek en krukken verdwijnen uit de basisverzekering.
 • Dieetadvies terug in de basisverzekering. Vanaf 1 januari 2013 wordt 3 uur dieetadvies per jaar vergoed.
 • Stoppen met roken programma terug in basisverzekering. Per 1 januari 2013 worden de kosten voor het stoppen met roken programma weer vergoed. Het gaat daarbij om de kosten voor de begeleiding (door bijvoorbeeld de huisarts) en de kosten voor farmacologische ondersteuning (bijvoorbeeld nicotinepleisters) zoals in het stoppen met roken programma omgeschreven.
 • Nieuwe regels bij IVF-behandelingen. De vergoeding van IVF-behandelingen verandert. De hoofdregel is dat er recht op vergoeding bestaat voor in totaal 3 IVF behandelingen, waarbij:
  • tot 38 jaar alleen recht op vergoeding bestaat bij terugplaatsing van 1 embryo bij de eerste twee IVF-pogingen en bij de 3e poging 1 of 2 embryo’s;
  • van 38 jaar tot 43 jaar alleen recht op vergoeding bestaat bij terugplaatsing van 1 of 2 embryo’s bij alle 3 de pogingen;
  • Vanaf 43 jaar geen recht op vergoeding meer is voor IVF-pogingen of andere vruchtbaarheidgerelateerde zorg
 • Fluoridebehandeling voor kinderen jonger dan 6 jaar Voor fluoridebehandelingen was er tot nu toe sprake van een leeftijdsgrens van 6 jaar. Vanaf 1 januari 2013 komt deze leeftijdgrens te vervallen. Vanaf 2013 krijgen kinderen onder de 6 jaar, die ‘blijvende’ tanden en kiezen krijgen de fluoridebehandeling vergoed.
 • Geriatrische revalidatiezorg en tijdelijke uitleen verpleegartikelen onderdeel van ZVW Geriatrische revalidatiezorg richt zich op ouderen die in het ziekenhuis een behandeling hebben ondergaan. Het doel is om deze ouderen te helpen bij de terugeer naar de thuissituatie. Deze zorg wordt overgeheveld uit de AWBZ en maakt met ingang van 2013 onderdeel uit van het basispakket. Ook de tijdelijke uitleen van verpleegartikelen valt met ingang van 2013 onder de ZVW in plaats van de AWBZ.

Wijzigingen in uw eigen bijdrage

 • Andere vergoeding voor gehoortoestellen. Vanaf 2013 komt er een eigen bijdrage van 25% bij de aanschaf van gehoortoestellen. Omdat zorgverzekeraars meer mogelijkheden krijgen om gehoortoestellen scherp in te kopen, verwacht de minister van VWS dat deze eigen bijdrage lager zal uitvallen dan de bijbetaling in de huidige situatie, die doorgaans tussen de € 500 en € 1.500 uitkomt.

Mogelijk nog wijzigingen

Eind oktober, begin november behandelt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het is mogelijk dat een nieuw kabinet nog met nieuwe voorstellen komt. Dat hangt af van de snelheid van het formatieproces. Ook de Kamer kan bij de begrotingsbehandeling nog wijzigingen aanbrengen.

bron: Rabobank Link