DVN Meldpunt: continuglucosemeter

DVN heeft een Meldpunt opgericht. Hier kunnen mensen met diabetes hun ervaringen melden over zorgwekkende situaties rondom het leven met diabetes. Vanaf nu kunt u hier terecht met al uw knelpunten en klachten rondom de continuglucosemeter. Moet u maanden op zo’n sensor wachten, terwijl u er volgens de zorgverzekeringswet wel recht op hebt? Heeft u er recht op, maar kunt u hem via uw ziekenhuis niet krijgen? Heeft u een continuglucosesensor, maar is de begeleiding vanuit het ziekenhuis onvoldoende? Kortom, zijn er knelpunten? Meld het ons! DVN verzamelt alle reacties en gaat hier als belangenbehartiger mee aan de slag. Des te meer ervaringen we hebben, des te sterker we staan. Dus, vertel uw verhaal!