Tot 2025 verdubbeling van aantal mensen met diabetes

Volgens nieuwe ramingen telt Nederland in 2025 1,4 miljoen mensen met gediagnosticeerde diabetes. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het officiële huidige aantal van 740.000.

De cijfers staan in het recent gepubliceerde boek Diagnose Diabetes 2025. Van de 1,4 miljoen mensen met diabetes heeft 90 procent diabetes type 2. 73 procent heeft behalve diabetes ook nog minstens één aan diabetes gerelateerde aandoening, zoals hart- en vaatziekten of nierfalen.

In 2012 actualiseert het KNGF de Standaard beweeginterventie Diabetes.