Fysiotherapeuten zijn het zat.

Fysiotherapeuten zijn het zat. Sinds de invoering van de marktwerking in hun sector leggen de zorgverzekeraars een enorme administratieplicht op. Iedere behandeling moet er enorm veel papierwerk worden ingevuld. Als de therapeuten er niet aan voldoen betalen de zorgverzekeraars meteen minder. Daarom komen zij nu met een manifest.
sitestat
Uiteindelijk is volgens de opstellers van het manifest de patient de dupe. Gemiddeld gaan er per behandeltraject twee volledige behandelingen verloren aan onzinnige administratie. Ook bij een patient met een verstuikte enkel moet bijvoorbeeld worden vastgelegd of hij depressief is. Volgens de fysiotherapeuten is het gezond verstand volledig kwijt en levert dat slechtere zorg op.

In EenVandaag presenteert de groep fysiotherapeuten hun manifest en eisen minder administratiedruk en goede zorg voor de patienten. Zij vinden dat de marktverhoudingen totaal scheef zijn. EenVandaag volgt twee fysiotherpiepraktijken met verschillende visies op waar de oplossingen voor het probleem liggen.

 Reactie zorgverzekeraars Nederland:

Zorgverzekeraars willen goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor hun verzekerden. Bij de zorginkoop in alle sectoren – niet alleen bij de fysiotherapie – kijken zij kritisch naar de kwaliteit, doelmatigheid en effectiviteit van de zorg. Het gaat niet dus alleen om contracten en tarieven, maar vooral om het leveren van goede kwaliteit tegen een goede prijs.

Om op kwaliteit te contracteren, dus om voor de verzekerden een goede keus te kunnen maken, moet zorg transparant en inzichtelijk zijn. Dat geldt voor vakinhoudelijke kwaliteit, doelmatigheid en klantervaringen. Selectieve zorginkoop is niet gericht op het beperken van keuzevrijheid van verzekerden, maar juist op het borgen van goede zorg tegen een verantwoorde prijs ten behoeve van de verzekerden.

De omvang van het basispakket is niet de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars, maar van de politiek: die bepaalt wat wel en niet in het basispakket zit. Via de aanvullende verzekeringen bieden zorgverzekeraars aan hun verzekerden de mogelijkheid om zich daar bovenop extra voor fysiotherapie te verzekeren.

Ook zorgverzekeraars is er veel aangelegen om administratieve lasten tot het noodzakelijke te beperken. Maar ze hebben wel gegevens nodig, niet alleen met het oog op de zorginkoop, maar ook om ingediende rekeningen te kunnen beoordelen.

Reactie woordvoerder minister Edith Schippers (VWS)

-Zorgverzekeraars moeten vooraf helder zijn over de criteria op basis waarvan ze contracten met fysiotherapeuten afsluiten, zodat iedereen goed weet waar hij aan toe is.

– Het systeem zoals we dat nu hebben, nodigt de fysiotherapeut uit om de beste kwaliteit te leveren. En dat is in het voordeel van de patient.

-In de praktijk blijkt dat een deel van de problematiek van de administratieve druk goed is op te lossen door automatisering.

-Daarnaast is het aan verzekeraars en fysiotherapeuten om in hun contracten afspraken te maken over het terugdringen

Minder zorgkosten door vroegtijdige fysiotherapie bij rugklachten

Een recent door Spine gepubliceerde studie laat zien dat vroegtijdige fysiotherapeutische interventie bij lage rugpijn, in vergelijking met een later gestarte interventie, aanleiding vormt tot een verminderd gebruik van latere zorg en lagere totale zorgkosten. Onderzoekers deden een steekproef onder 32.070 patiënten die voor het eerst een huisarts wegens lage rugpijn consulteerde.

De patiënten werden geïdentificeerd en gecategoriseerd op basis van het gebruik van fysiotherapie binnen een termijn van 90 dagen na het consult bij de huisarts. Degenen die meteen naar een fysiotherapeut werden doorverwezen (binnen maximaal 14 dagen na het consult) toonde een verminderd risico van latere zorggebruik en lagere totale zorgkosten dan de patiënten die later (na 15 tot 90 dagen na het huisartsenconsult) door een fysiotherapeut werden geholpen.

Tijdens een follow-up periode van 18 maanden, vonden de onderzoekers dat een vroegtijdige fysiotherapeutische interventie in relatie stond met een verminderd risico op een daaropvolgende operatie, injecties, artsen bezoek, gebruik van opiaten, en beeldvormende technieken, samen met een overeenkomstige vermindering van de totale aan rugpijn gerelateerd zorgkosten ten opzichte van later gestarte fysiotherapeutische interventie. De totale zorgkosten lagen gemiddeld $ 2.736 lager bij de patiënten die sneller een fysiotherapeutische interventie kregen.

Volgens onderzoeker Julie M. Fritz, universitair hoofddocent bij de afdeling Fysiotherapie aan de Universiteit van Utah en wetenschappelijk onderzoeker bij Intermountain Healthcare in Salt Lake City, “De waarde van het doorverwijzen van patiënten voor fysiotherapie, die voor het eerst een huisarts raadplegen met lage rugpijn hangt waarschijnlijk af van de timing van het verwijzen en hoe patiënten zich houden aan fysiotherapie adviezen met betrekking tot het blijven bewegen en het opbouwen van de activiteiten. ” Ze voegt toe: “Ondanks het feit dat de richtlijn voor huisartsen een afwachtend beleid zonder fysiotherapie voorschrijft zagen we dat ongeveer de helft van de patiënten binnen twee weken begeleiding kregen en dat er steeds meer aanwijzingen zijn die deze praktijk rechtvaardigt”

Fritz denkt dat een mogelijke verklaring voor het verband tussen de vroege zorg door een fysiotherapeut en de positieve resultaten gevonden kan worden omdat de fysiotherapeut een bijdrage levert bij het bevorderen van een groter gevoel van zelfredzaamheid en het vertrouwen in een positief resultaat. “Als een fysiotherapeutische behandeling helpt bij de ontwikkeling van de overtuiging om adequaat en efficiënt te handelen, is het redelijk te verwachten dat het meer effect zou hebben wanneer deze in een vroeg stadium gegeven, nog vóórdat er negatieve verwachtingen worden versterkt en verankerd.” Fritz voegde eraan toe dat vroege fysiotherapeutische zorg een beter alternatief voor behandelstrategieën die de patiënt een gevoel van afhankelijkheid geven, zoals dat vaak bij het gebruik van MRI of zware pijnstillers optreedt.

Spine beschreef in april ook al een onderzoek dat de voordelen van vroege fysiotherapie bij lage rugpijn onderschrijft. In deze studie hebben onderzoekers ontdekt dat patiënten na die na een periode van acute lage rugpijn daarna vroegtijdig (binnen 30 dagen) fysiotherapie kregen een lager risico hadden om later uitgebreide medische zorg te ontvangen (een operatie of pijnblokkades) dan patiënten waarbij fysiotherapie later ingezet werd.

Bron: spinejournal / Fysioforum

 

 

Bewegen met lage rugpijn sneller weer aan het werk

23 januari 2004 – Uit onderzoek van de Vrije Universiteit blijkt dat wanneer werknemers met lage-rugpijn in beweging blijven, ze sneller weer aan het werk gaan. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in Annals of Internal Medicine.

Aan het onderzoek, dat is uitgevoerd door epidemioloog en fysiotherapeut Bart Staal en bedrijfsarts Hynek Hlobil van KLM Arbo Services, namen 134 mensen deel. 67 medewerkers met niet-specifieke lage-rugpijn kregen het oefenprogramma graded activity. Graded activity is een stapsgewijs opgebouwd, fysiek oefenprogramma onder begeleiding van een fysiotherapeut. Het is gericht op het leren omgaan met de pijnklachten en op het verminderen van angst voor vermeende schadelijke activiteiten of bewegingen. 67 anderen met dezelfde klachten kregen de gebruikelijke zorg via de huisarts die verwees voor aanvullende therapie. Allen hadden langer dan een maand klachten.

Deelname aan het programma leidde tot een eerdere terugkeer naar het werk en bovendien tot minder angst om te bewegen. Het gemiddelde aantal verzuimde dagen na een halfjaar was aanzienlijk lager in de groep van de graded activity: 58 dagen versus 87 dagen in de normale situatie.

Bron: Mednet/Artsennet

 

Aanvullende discipline gezocht

Mijn ruimte voor Fysiotherapie en Fitness is part-time beschikbaar voor een andere discipline. Ik ben op zoek naar een huurder op het medische/paramedische vlak. Aangezien ik deelnemer ben in een paramedisch centrum (www.para-plus.info) ben ik op zoek naar een aanvullende discipline: te denken valt aan voetreflextherapeut, maatschappelijk werker, acupuncturist, psycholoog, sportinstructeur.
Geboden wordt: nette verzorgde ingerichte A-locatie (Houtwal 1) in Veldhoven, samenwerking met 9 andere disciplines. Aanvaarding en voorwaarden in overleg.
Voor meer informatie neem contact op met: Patty Nagelkerke 06-33760363 of info@praktijknummer1.nl

23% minder behandelingen nodig!

De praktijk heeft onlang vanuit de verzekeraars CZ, Delta Lloyd en Ohra de behandelindex gekregen. De praktijk scoort een hele mooie 77. Dit betekent dat u 23% minder behandelingen nodig heeft om u van uw klachten af komen dan bij een gemiddeld andere fysiotherapie praktijk in Nederland.

Bij patiënten met een niet chronische aandoening is dit zelf 33% minder!

Hiermee wordt ook onafhankelijk aangetoond dat U op nummer 1 staat!

Website Diabetes zelf in de hand

Een interactieve website over diabetes gaat informatie op maat bieden voor mensen met een verstandelijke beperking, begeleiders en mantelzorgers. Voor de ontwikkeling van de site wordt onder meer gebruikgemaakt van resultaten uit het NIVEL-onderzoek Nooit meer chocola. Halverwege 2013 is de website voor iedereen toegankelijk.

Wat moeten mensen met een verstandelijke beperking weten als ze diabetes krijgen? Waar vinden zij en mantelzorgers meer informatie? Hoe zorg je ervoor dat ze gezond kunnen leven en zelf de regie houden? Wat kunnen begeleiders en mantelzorgers doen voor mensen met een verstandelijke beperking die diabetes hebben? Om deze vragen te beantwoorden, zijn het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Mikado, het NIVEL, Stichting Ookjij.nl en Zorgbelang Gelderland het project ‘Diabetes zelf in de hand’ gestart. Ze willen mensen met een verstandelijke beperking met diabetes, mantelzorgers en begeleiders informatie op maat geven en zelfmanagement stimuleren. Ze ontwikkelen daarvoor een interactieve website en gebruiken elk hun eigen kennis, expertise en netwerk om de site zó te ontwikkelen dat het een interactief platform wordt met informatie die perfect aansluit bij de doelgroep en hun begeleiders. Het NIVEL zal testen of de website voldoet aan de informatiebehoeften van mensen met een verstandelijke beperking met diabetes, mantelzorgers en begeleiders.

Bron: Nivel

 

Voetenzorg bij diabetes

Rond de 25% van de mensen met diabetes hebben in meer of mindere mate te maken met complicaties aan de voeten. Echter, onze onderdanen moeten wel in beweging kunnen blijven.Daarvoor hebben wij mevrouw Joselien van Iersel, podotherapeute, uitgenodigd om ons de laatste ontwikkelingen op het gebied van de voeten te komen vertellen.

Wij nodigen u graag uit voor deze avond met als thema:

Voetenzorg bij diabetes

De lezing wordt gehouden op: woensdag 6 juni 2012in de grote zaal van de FonkelPrins, Karelstraat 123 teHelmond

Aanvang 20.00 uur tot 22.00 uur.

Vriendelijk verzoeken wij u zich via e-mail (staat bovenaan de brief) vóór 1 juni 2012 aan te melden o.v.v. naw-gegevens, telefoonnummer en aantal personen.

Voorafgaande aan de avond en tijdens de pauze hebben wij voor u een kopje koffie of thee voor u klaar staan. Wij zien u graag op 6 juni a.s.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur DVN regio Peel & KempenAlbert van BerkelSecretaris

Regio Peel & Kempen Secretaris: Albert van Berkel

Telefoon: 0493-315022

E-mail: dvnpeelkempen@gmail.com of albertvanberkel@hetnet.nl

DVN Meldpunt: continuglucosemeter

DVN heeft een Meldpunt opgericht. Hier kunnen mensen met diabetes hun ervaringen melden over zorgwekkende situaties rondom het leven met diabetes. Vanaf nu kunt u hier terecht met al uw knelpunten en klachten rondom de continuglucosemeter. Moet u maanden op zo’n sensor wachten, terwijl u er volgens de zorgverzekeringswet wel recht op hebt? Heeft u er recht op, maar kunt u hem via uw ziekenhuis niet krijgen? Heeft u een continuglucosesensor, maar is de begeleiding vanuit het ziekenhuis onvoldoende? Kortom, zijn er knelpunten? Meld het ons! DVN verzamelt alle reacties en gaat hier als belangenbehartiger mee aan de slag. Des te meer ervaringen we hebben, des te sterker we staan. Dus, vertel uw verhaal!

 

Tot 2025 verdubbeling van aantal mensen met diabetes

Volgens nieuwe ramingen telt Nederland in 2025 1,4 miljoen mensen met gediagnosticeerde diabetes. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het officiële huidige aantal van 740.000.

De cijfers staan in het recent gepubliceerde boek Diagnose Diabetes 2025. Van de 1,4 miljoen mensen met diabetes heeft 90 procent diabetes type 2. 73 procent heeft behalve diabetes ook nog minstens één aan diabetes gerelateerde aandoening, zoals hart- en vaatziekten of nierfalen.

In 2012 actualiseert het KNGF de Standaard beweeginterventie Diabetes.

PARA-plus van start

In februari 2012 is PARA-plus van start gegaan. Negen praktijken/instanties uit de gezondheidszorg (paramedisch en meer) hebben toegezegd intensiever samen te willen werken. Het betreft fysiotherapie, podotherapie, pedicure, ergotherapie, diëtiste, opticien, apotheek, logopediste en zuidzorg. De samenwerking heeft als doel nog betere en snellere zorg te leveren. Binnenkort komt een website in de lucht waar u alle deelnemers terug zult kunnen  vinden. Dit is ons virtueel paramedisch centrum.

Onder het hoofdstuk “PARA-plus en meer” vindt u alvast de betreffende praktijken, met een mogelijkheid door te linken naar hun website.